Confidentialitate


POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRARILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

S.C. SELENIU 97 SEVCOM S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime ( actiuni de promovare si marketing). Colectarea datelor se face prin completarea direct de catre persoana vizita a unui formular tiparit, pus la dispozitie de catre companie. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Principiile prelucrarii datelor

– Legalitate: datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
– Scopul bine determinat: orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente, si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate;
– Confidentialitate: Regulamentul de ordine interioara al companiei contine reglementari cu privire la confidentialitatea informatiilor;
– Consimtamantul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate de Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare;
– Dreptul persoanei vizate: datele cu caracter personal se prelucreaza in conformitate cu drepturile persoanei vizate prevazute de legea 677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
– Informarea: se va face de catre S.C.SELENIU 97 SERVCOM S.R.L.: in locurile de amplasare a sistemelor de supraveghere video, pe site-ul www.seleniu.ro
– Securitate: se vor lua masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Drepturile persoanelor vizate

– dreptul de a obtine de la S.C.SELENIU 97 SERVCOM S.R.L., la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;
– dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care le vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari;
– dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate;

Securitatea datelor cu caracter personal

S.C.SELENIU 97 SERVCOM S.R.L. certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal; S.C.SELENIU 97 SERVCOM S.R.L. utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare; Regulamentul intern de organizare si functionare al S.C.SELENIU 97 SERVCOM S.R.L. contine reglementari cu privire la confidentialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate in cadrul institutiei; Personalul este instruit in ceea ce priveste securitatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate; Accesul la computerele ce contin baze de date cu caracter personal este restrictionat cu cont/user si parola; Datele cu caracter personal nu vor fi instrainate sub nicio forma tertelor persoane straine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate in acest sens.

NR.REGISTRU A.N.S.P.D.C.P.: 29455

S.C.SELENIU 97 SERVCOM S.R.L.